NEWS & EVENT UPDATE

โครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2561

29 / NOV / 2017

มื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ในนามบริษัทเลกซัส ออโต้ซิตี้ จำกัด ได้เข้ารับรางวัลโครงการมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจปี 2561 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมีคุณนภดล สุพละเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการระดับกลุ่ม เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมโล่เกียรติคุณ และได้รับเกียรติจากคุณกุลณี อัศดิศัย อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ ดังนี้ หลักธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK

LEXUS SUKHUMVIT

1/1 Sukhumvit 18 Road, Klongtoey, Bangkok 10110

OPENING HOUR

08.00 - 18.00

CLOSE

EVERY SUNDAY

CALL

+66 2 260-8123

FAX

+66 2 260-8139

LEXUS SUKHUMVIT MAP GOOGLE MAP