คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ


คุกกี้คืออะไร?


คุกกี้คือสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน อาทิ รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ และ ประวัติการท่องเว็บของท่าน คุกกี้สามารถจำแนกออกได้ในแง่ของระยะเวลา และบุคคลผู้จัดเก็บ


คุกกี้ชั่วคราว - หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราเซอร์สิ้นสุดลง


คุกกี้ถาวร - จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของเท่าน ป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เบราเซอร์ของท่านจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านและออกแบบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านได้ โดยอิงตามประวัติการท่องเว็บที่ผ่านมา


เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา จะทำการบันทึกการเข้าเยี่ยมของท่านเท่านั้นและจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุความเป็นตัวตนใด ๆ (คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและระบุตัวตนของท่าน) จากท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆที่ใช้ (หากมี) ในส่วนของเว็บไซต์ของของเรา จะไม่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบ คุ้กกี้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จัดเก็บในการท่องเว็บของคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเคยชินในการเข้าดูของการท่องเว็บ โดยที่สามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาจากการลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อได้มีการกลับมาเยี่ยมที่เว็บไซต์อีกครั้งและมักใช้ในการติดตามความต้องการของท่านในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ท่านอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (โดยการแก้ไขตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านทำเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างในเว็บไซต์ของเราได้


เพื่อการให้บริการท่านได้รวดเร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีกว่า เราได้ใช้เทคโนโลยี "คุ้กกี้" และยังอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราด้วย เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่วางคุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราเพื่อให้บริการ โดยรวมไปถึง:


การวิเคราะห์/การวัด: เราใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆวิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเราอย่างไร เพื่อดูว่าสิ่งใดที่ใช้การได้และไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและเพื่อรับรองว่าเรายังคงเป็นที่น่าสนใจและยังมีความเกี่ยวเนื่อง ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยรวมถึงหน้าเว็บที่ท่านได้ดู หน้าที่อ้างอิง/สุดท้ายจากหน้าที่ท่านได้เข้าและออก แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่ท่านได้ใช้ วันที่และเวลาที่ประทับข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนคลิกที่ท่านทำบนหน้าที่กำหนด การเคลื่อนไหวของเมาส์ของท่านและกิจกรรมการเลื่อน การค้นหาคำที่ท่านใช้และข้อความที่ท่านพิมพ์ในขณะที่ใช้ไซต์ของเรายังใช้คุ้กกี้วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเราเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราภายหลังจากที่พวกเขาได้รับการแสดงที่โฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม


วิธีการจัดการความยินยอมของท่าน


ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ทุกเวลา โดยการจัดการและ/หรือปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตั้งค่าเบราเซอร์ของ ท่านอย่างไรก็ตาม โดยการทำเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปกติแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของท่าน ดังนี้:

  • - Chrome: การตั้งค่า -- ขั้นสูง -- การตั้งค่าเนื้อหา -- คุกกี้
  • - Safari: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัว -- คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
  • - Firefox: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัว -- ประวัติ
  • - Internet Explorer: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต -- ความเป็นส่วนตัว
  • - Opera: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย – คุกกี้


ติดต่อเรา
Email : dpo@thairunggroup.co.th
ที่อยู่ : 1871 ชั้น 3 อาคาร B ห้องเลขที่ 301 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เราพยายามตอบทุกข้อสงสัยของท่านภายใน 24 ชม. ตลอดช่วงวัน-เวลาทำการ