SERVICE APPOINTMENT

การนัดหมายนำรถเข้ารับบริการล่วงหน้า
เพื่อความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบริการ พร้อมทั้งซ่อมเสร็จ รับรถตรงเวลา เลกซัส สุขุมวิท จึงนำบริการ การนัดหมายนำรถเข้ารับบริการล่วงหน้า เพื่อรองรับการให้บริการ และนำไปสู่การสร้างความพึงพอ ใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน
ประเภทงานบริการ
งานเช็คระยะ
หมายเหตุ

การนัดหมายจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การนัดหมายจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับการยืนยันการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ Call Center แล้วเท่านั้น

การนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ website จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการจริง 2 วัน

หากท่านต้องการติดต่อสอบถามการบริการ หรือต้องการนัดหมายผ่านเจ้าหน้าที่ Call Center ท่านสามารถติดต่อที่เบอร์ 0-2260-8122 ในเวลาทำการ ( จันทร์-เสาร์ : 8.00 - 17.00 น.)

LEXUS SUKHUMVIT

1/1 Sukhumvit 18 Road, Klongtoey, Bangkok 10110

OPENING HOUR

08.00 - 18.00

CLOSE

EVERY SUNDAY

CALL

+66 2 260-8123

FAX

+66 2 260-8139

LEXUS SUKHUMVIT MAP GOOGLE MAP